Wystawa Twórczości Ludowej przy 45. Góralskim Karnawale – zaproszenie

Jest ciupaga i opasek, haftowane portki.
Malowidło piykne na śkle i gliniane gorki.