Eliminacje do Góralskiego Karnawału

KONKURS GRUP KOLĘDNICZYCH

W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z całej Polski, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.

Grupy kolędnicze z poszczególnych województw muszą być typowane przez wojewódzkie lub regionalne ośrodki kultury w liczbie wyznaczonej przez organizatora. Grupy kolędnicze z województwa małopolskiego typowane są podczas przeglądów powiatowych lub rejonowych.

Komisje Artystyczne lokalnych przeglądów kolędniczych nie mogą kwalifikować grup spoza zasięgu terytorialnego, jakim objęty jest przegląd. Wyjątek stanowią grupy przyjęte z terenów, gdzie brak jest takich przeglądów.
Grupy te mogą być kwalifikowane nadprogramowo i nie wliczane są do limitu grup kolędniczych przysługującemu danemu przeglądowi.

W przypadku jeżeli grupa nie może wziąć udziału w żadnym przeglądzie (gdyż na jej terenie żaden się nie odbywa), zobowiązana jest przesłać celem kwalifikacji nagranie programu zgłoszonego do konkursu na wybranym nośniku (płyta DVD, pamięć przenośna lub podanie linku umożliwiającego obejrzenie całego widowiska za pośrednictwem Internetu) do dnia 15.01.2023 r. na adres Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej. Komisja powołana przez BCK dokona ich ostatecznej kwalifikacji.