Zawody Strzeleckie

Od samego początku „Góralskiemu Karnawałowi” towarzyszyły zawody strzeleckie.

Przez pierwsze kilka lat do zawodów używano karabinku popularnie zwanego „Kałasznikowem”, a same zwody były współorganizowane przez Wojska Ochrony Pogranicza. W 1977 roku jego miejsce zajął karabinek sportowy – KBKS.

Pierwszy zachowany protokół pochodzi z 1984 roku. Dowiadujemy się z niego iż rozgrywano zawody indywidualne oraz grupowe. Indywidualnie najwięcej punktów wystrzelał Stanisław Klamerus oraz Franciszek Sołtys (80 pkt.) W konkurencji grupowej na podium stanęły 3-osobowe drużyny: z Bukowiny Tatrzańskiej, Jurgowa i Rzepisk. Łącznie w zawodach uczestniczyło około 100 osób.

Z kolejnego zachowanego protokołu z 1988 roku wynika, iż aby urozmaicić zawody wprowadzono kolejną konkurencję – wielobój strzelecki. Co ciekawe, jak czytamy w tymże protokole, zostały one zorganizowane „z okazji Wyzwolenia Bukowiny Tatrzańskiej oraz trwania Góralskiego Karnawału”.

W 2000 roku zostały wprowadzona kategoria „dzieci ze szkoły podstawowej”. Rok później dzieci mogły również brać udział w strzelaniu z wiatrówki na odległość 20 metrów. W zawodach wzięło udział 51 dorosłych i 42 dzieci. W 2002 roku do regulaminu w strzelaniu z karabinku pneumatycznego w kategorii młodzieżowej wprowadzono podział na dziewczęta i chłopców. Od 2004 roku zawody rozgrywane są tyko przy użyciu karabinka pneumatycznego (wiatrówki).

Na przestrzeni lat zmieniały się kategorie wiekowe i nie tylko. W 2016 roku zawody odbyły się w następujących kategoriach: dorośli, kobiety, młodzież (od 12 roku) i dzieci (do 12 lat). Wzięły w nich udział 54 osoby.

W 2017 roku po raz kolejny zawodnicy stanęli w strzeleckie szranki – dla najlepszego z nich po raz pierwszy została przyznana nagroda główna – Turoniowy Róg.