Informacje

Komunikat Organizatorów

50. Jubileuszowego Góralskiego Karnawału,

Bukowina Tatrzańska, 9 – 13 lutego 2022 r.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 50. Jubileuszowego Góralskiego Karnawału, organizatorzy opracowali PROCEDURY, które będą obowiązywały podczas tegorocznej edycji Karnawału.
Ze szczegółami należy zapoznać się na stronie https://goralskikarnawal.pl/procedury-covid-19/  

       Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. PROCEDUR.

W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby zdrowe, u których nie występują żadne objawy zachorowania związane z wirusem SARS-CoV-2 oraz które nie miały kontaktu z osobą, u której stwierdzono COVID-19, ani z osobą przebywającą na kwarantannie w ostatnich 14 dniach licząc wstecz od daty wydarzenia.

Uczestnicy Góralskiego Karnawału zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej, a po wejściu do obiektu, w którym odbywa się wydarzenie niezwłocznie muszą zdezynfekować ręce i osłonić usta.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, zachowania dystansu społecznego, a także przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, przepisów bezpieczeństwa oraz obowiązujących wytycznych.

Osoby biorące udział w Góralskim Karnawale oświadczają, ze są świadome sytuacji epidemicznej i możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Uczestnicy znają powyższe ryzyko, biorą udział w wydarzeniu na swoją odpowiedzialność.