Regulamin – paradny przejazd zaprzęgami konnymi

Szczegółowy Regulamin Paradnego Przejazdu Zaprzęgami Konnymi
przez Bukowinę Tatrzańską w dniu otwarcia

§1
Organizatorem imprezy jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy,
z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ulicy Kościuszki 87.

§2
W przejeździe biorą udział oficjalnie zaproszeni goście 47. Góralskiego Karnawału oraz kapele i zespoły regionalne, którzy w pozycji siedzącej będą przemieszczać się niżej wymienionymi pojazdami.

§3
Przejazd odbywa się saniami lub bryczkami jedno i dwukonnymi, które mogą przewozić następującą ilość osób:

  • zaprzęgi dwukonne małe (powozy, landa) – do 5 osób
  • zaprzęgi dwukonne duże – do 12 osób

§4
Bryczki i sanie nie spełniające wymogów technicznych (w szczególności: niesprawne hamulce, niewłaściwa uprząż, złe ogumienie) nie będą dopuszczone do udziału w przejeździe.

§5
Woźnicy biorący udział w przejeździe winni być ubrani
w paradny strój góralski.

§6
Osoba powożąca winna mieć ukończone 18 lat.

§7
Woźnicy zobligowani są w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym osobom oraz do stosowania się do poleceń organizatorów, policji, służby ochrony i służby porządkowej.

§8
Woźnicy zobowiązani są do udostępnienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym.