„Mogilanie” w karnawałowy czwartek

„Mogilanie” w karnawałowy czwartek

Ciekawi jesteście kto zaprezentuje Krakowiaków na 45. Góralskim Karnawale? To Zespół Regionalny „Mogilanie”.


Powstał w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach w 1984 roku. Jest jednym z niewielu zespołów działających  na terenie Krakowiaków Zachodnich, który kultywuje rodzime tradycje jako wielopokoleniowy zespół regionalny. Stara się pokazywać na scenie obrzędy i zwyczaje wsi podkrakowskiej. Stroje, które Zespół posiada, zostały wykonane po konsultacjach z ekspertami Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, a materiały źródłowe, stanowiące bazę do programów Zespołu, pochodzą z archiwum krakowskiego Muzeum Etnograficznego i wywiadów terenowych, zebranych między innymi przez członków Zespołu.

Na program zespołu składają się widowiska pokazujące zwyczaje i obrzędy wsi podkrakowskiej w tym Mogilan i najbliższej okolicy (Wesele Mogilańskie, Dożynki, Comber Babski, Zabawa w Karczmie oraz programy związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia).

W 1999 roku Zespół Regionalny „Mogilanie” został przyjęty w poczet członków Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej), a w 2010 roku w uznaniu zasług dla kultury ludowej zespołowi została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nagroda im. Oskara Kolberga. Największym wydarzeniem w ponad 30-letniej historii Zespołu był występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

„Mogilanie” prezentowali się w kraju i zagranicą zdobywając nagrody i wyróżnienia na licznych przeglądach festiwalach. Poza granicami Polski koncertowali w Niemczech, Czechach, Belgii, Francji, we Włoszech, Watykanie, na Węgrzech, Chorwacji, Austrii, Serbii, Ukrainie.

Na scenie Domu Ludowego będzie okazja by zobaczyć widowisko pt. „Comber Babski”  czyli zwyczaj zapustny wspominany w historii Krakowa, który z miasta przeniósł się na wieś podkrakowską. Koniec karnawału – dzień, w którym baby żądzą i bezkarnie uchodzą im przytyki wobec chłopów. Najbardziej narażeni byli na te złośliwości starzy kawalerzy – wiązano im drewniany kloc i żądano wykupu w karczmie – opłacenie napitków i muzyki. Często taka zabawa była przyczynkiem do swatania starych kawalerów ze starymi pannami.