Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych w ramach 45. Góralskiego Karnawału

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych w ramach 45. Góralskiego Karnawału

Trzy dni przesłuchań konkursowych, kilkuset wykonawców z różnych regionów Polski – zobaczcie, kto z nich był najlepszy!

Protokół

posiedzenia Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych,

który odbył się w dniach 9-11 lutego 2017 r.

w ramach 45. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

Komisja w składzie:

 1. mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog
 2. dr Artur Czesak – językoznawca
 3. mgr Benedykt Kafel – etnograf
 4. mgr Dorota Majerczyk – etnolog
 5. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy

po obejrzeniu 46 grup kolędniczych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– nagrodę grand prix, Złotego Turonia, za wybitną prezentację, w postaci statuetki wraz
z nagrodą pieniężną w wysokości 1 800 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Z Gwiazdą”
z Sadku-Kostrzy.

– dwanaście równorzędnych pierwszych miejsc wraz ze Złotymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 1 100 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Herody” ze Śmigna,
 • „Kolędowanie Gazdowskie” z Istebnej,
 • „Z Gwiazdą” z Kamionki Wielkiej,
 • „Z Rajem” z Juszczyna,
 • „Herody” z Zalasowej,
 • „Herody” z Łącka,
 • „Herody” z Zielonek,
 • „Pasterze” z Pisarzowej,
 • „Z Gwiazdą i Kozą” z Milówki,
 • „Z Gwiazdą” z Jurkowa,
 • „Z Gwiazdą” z Podegrodzia,
 • „Z Turoniem” z Kasiny Wielkiej.

Nagrody pieniężne dla laureatów grand prix i pierwszych miejsc w kwocie 15 000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– dwanaście równorzędnych drugich miejsc wraz ze Srebrnymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 800 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Pasterze z Gwiazdą i Turoniem” z Lubomierza,
 • „Z Gwiazdą” z Krasnego-Lasocic,
 • „Z Gwiazdą” ze Starej Wsi,
 • „Z Turoniem” z Lipnicy Wielkiej na Orawie,
 • „Draby” z Boguszy,
 • „Herody” z Brzuchani,
 • „Dziady Noworoczne” z Ciśca („Wyrwicisy”),
 • „Z Dorotą” z Rudnika,
 • „Z Szopką” z Zakopanego,
 • „Z Szopką lalkową” z Gwoźdźca,
 • „Z Turoniem” z Trzebuni,
 • „Draby” z Gwoźdźca.

Nagrody pieniężne dla laureatów drugich miejsc do kwoty 5 000 zł ufundowane zostały przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

– piętnaście równorzędnych trzecich miejsc wraz z Brązowymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 600 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Dziady Noworoczne” z Milówki-Łęgów („Harnasie”),
 • „Pastuch z Dziadem” z Burletki,
 • „Z Gwiazdą” z Mszalnicy,
 • „Z Kozą” z Lubczy,
 • „Z Szopką lalkową” z Podegrodzia,
 • „Z Turoniem” z Pleśnej,
 • „Z Turoniem” z Raby Niżnej,
 • „Z Turoniem” z Wilkowiska,
 • „Z Turoniem” z Olszówki,
 • „Z Turoniem i Gwiazdą” z Makowa Podhalańskiego,
 • „Z Turoniem” z Zawoi,
 • „Herody” z Nieczajnej Górnej,
 • „Fedory” z Poronina,
 • „Szopka lalkowa” z Krzemienicy,
 • „Pasterze” z Koźlicy.

– sześć równorzędnych wyróżnień wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Młode Misie” z Niegowej,
 • „Herody” z Trojanowic,
 • „Herody” z Tomaszowic,
 • „Herody” z Minogi,
 • „Z Turoniem” z Gnojnika,
 • „Z Turoniem” z Mystkowa.

Grupy kolędnicze biorące udział w 45. Góralskim Karnawale zaprezentowały znów wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Wiele z grup występujących na scenie kultywuje tradycje kolędnicze w postaci autentycznej (chodząc po domach). Podwójne eliminacje w województwie małopolskim (gminne oraz powiatowe lub regionalne), połączone z konsultacjami mają znaczący wpływ na wzrost poziomu wykonawczego.

Komisja dziękuje kolędnikom oraz opiekunom grup za przygotowanie widowisk, a także za coraz częstsze sięganie do odległej tradycji i przywoływanie na nowo zapoznanych form kolędowania (np. „Chodzenie z Rajem”).

Komisja dziękuje również wszystkim organizatorom i pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” na czele z jego Dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem – za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego konkursu, jak zwykle w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności sponsorom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu, oraz patronom medialnym.

Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom: Janinie Paluch-Wacław, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi, za sprawne i dowcipne prowadzenie konkursu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Bukowina Tatrzańska, 11 lutego 2017 r.