Protokół posiedzenia Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, który odbył się w dniach 6-8 lutego 2020 r. w ramach 48. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

Komisja w składzie:

 1. dr Artur Czesak – językoznawca
 2. mgr Benedykt Kafel – etnograf
 3. dr Dorota Majerczyk – etnolog
 4. prof. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy

po obejrzeniu występów 46 grup kolędniczych – z województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego – oraz ich gruntownej ocenie postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– nagrodę grand prix, Złotego Turonia, za wybitną prezentację, w postaci statuetki wraz z nagrodą pieniężną w wysokości   1 000 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Żywa Szopka” z Lubomierza. Dodatkowo laureat grand prix otrzymuje specjalną nagrodę przyznaną przez dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w wysokości 1 000 zł.

– dziewięć równorzędnych pierwszych miejsc wraz ze Złotymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 1 000  zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Z Gwiazdą” z Podegrodzia,
 • „Pasterze” z Sadku-Kostrzy,
 • „Z Gwiazdą” z Mystkowa,
 • „Z Gwiazdą” z Kamionki Wielkiej,
 • „Z Turoniem” z Trzebuni,
 • „Z Turoniem” z Uszwi,
 • „Herody” z Zawoi,
 • „Z Szopką” (lalkową) z Czernichowa,
 • „Pasterze” z Krasnego-Lasocic.

Nagrody pieniężne dla laureatów pierwszych miejsc do kwoty 4 000 zł ufundowane zostały przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

 – dziesięć równorzędnych drugich miejsc wraz ze Srebrnymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 900 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Żywa Szopka” ze Szczyrzyca,
 • „Pasterze” z Mszalnicy,
 • „Herody” z Podegrodzia,
 • „Z Kozą” z Lubczy,
 • „Pasterze” z Pisarzowej,
 • „Z Gwiazdą” z Lipnicy Wielkiej gm. Korzenna,
 • „Z Turoniem” z Połomia Dużego,
 • „Z Gwiazdą” z Kasiny Wielkiej,
 • „Herody” z Zielonek,
 • „Jukace” z Żywca-Zabłocia.

 – piętnaście równorzędnych trzecich miejsc wraz z Brązowymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 700 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Z Szopką” (lalkową) z Makowa Podhalańskiego,
 • „Z Gwiazdą” z Ptaszkowej,
 • „Z Turoniem” z Zawoi,
 • „Herody” z Juszczyna,
 • „Z Kobyłką” z Gwoźdźca,
 • „Herody” z Maszkowa,
 • „Z Turoniem” ze Śmigna,
 • „Herody” z Owczar,
 • „Pasterze” ze Stojowic,
 • „Fedory” z Łapsz Wyżnych,
 • „Herody” z Tomaszowic,
 • „Pasterze” z Koźlicy,
 • „Z Konikiem” ze Żmiącej,
 • „Z Konikiem” z Podegrodzia,
 • „Dziady Noworoczne” z Nieledwi.

– osiem równorzędnych wyróżnień wraz z dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi po 500 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Draby” z Cieniawy,
 • „Z Turoniem” ze Słopnic,
 • „Herody” z Tokarni,
 • „Pasterze” z Kornatki-Burletki,
 • „Herody” z Kamienia,
 • „Herody” z Sygontki,
 • „Szlachcice” z Nieledwi,
 • „Herody” z Czajowic.

Grupy kolędnicze „Herody” z Cielętnik oraz „Kolędowanie nad Bugiem” z Włodawy nie zostały sklasyfikowane ze względu na niedostosowanie się do wymogów regulaminu. Grupy te otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Grupa kolędnicza „Z kolędą do kumotra” ze Szczyrku, jako laureat pierwszego miejsca w ubiegłorocznym Konkursie Grup Kolędniczych, zgodnie z regulaminem nie została sklasyfikowana. Grupa ta otrzymuje dyplom uczestnictwa.

Nagrody pieniężne dla laureatów konkursów do wysokości 25 000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cieszy nas wciąż utrzymujący się wysoki poziom prezentacji kolędniczych w ramach Góralskiego Karnawału. Z uznaniem zauważamy, że kolędnicy z różnych regionów przekazują widowni zarówno żywiołową, karnawałową radość, jak i głębię sakralnych treści, będących fundamentem ludowych zwyczajów.

Podczas konkursu pojawiały się widowiska, których scenariusze w pewnych fragmentach były niespójne. Dotyczy to grup w głównej mierze z regionu krakowskiego z przedstawieniem Herody – już po wydaniu przez Heroda rozkazu wymordowania dzieci w Betlejem i zameldowaniu o wykonaniu tego rozkazu król Herod dopiero wówczas wzywa Żyda-Rabina i pyta go: „Gdzie się narodził Bóg?”. Zachęcamy instruktorów grup do konsultacji etnograficznych i warsztatowych w celu wyjaśnienia logiki obrzędu.

Dziękujemy mediom, serwisom transmitującym Karnawał przez łącza internetowe, wszystkim redakcjom przyjaznym tradycyjnej kulturze. Może ich relacje zachęcą miłośników dawnych autentycznych tradycji kolędniczych i karnawałowych z pozostałych województw do zgłoszenia swojego udziału w przyszłorocznym konkursie.

Wyrażamy również wdzięczność wszystkim organizatorom i pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” na czele z jego dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem – za ogromny wkład pracy
w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego konkursu, jak zwykle w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności sponsorom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Dziękujemy także konferansjerom: Janinie Paluch-Wacław, Joannie Łapce, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi, za sprawne i dowcipne prowadzenie konkursu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.