Protokół posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej popis par tanecznych i konkurs tańca zbójnickiego

Protokół posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej popis par tanecznych i konkurs tańca zbójnickiego