Protokół Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych

Protokół Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych

 

 

Protokół
z posiedzenia Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych,
który odbył się w dniach  14-16 lutego 2019 r.
w ramach 47. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

 

Komisja w składzie:

 1. mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog
 2. dr Artur Czesak – językoznawca
 3. mgr Benedykt Kafel – etnograf
 4. dr Dorota Majerczyk – etnolog
 5. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy

po obejrzeniu występów 49 grup kolędniczych – z województw małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego – oraz ich gruntownej ocenie postanowiła przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:

– nagrodę grand prix, Złotego Turonia, za wybitną prezentację, w postaci statuetki wraz
z nagrodą pieniężną w wysokości  1 400 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Z Dorotą” z Juszczyna;

– trzynaście równorzędnych pierwszych miejsc wraz ze Złotymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po  1 000 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Kolędnicy” z Jaworzynki,
 • „Dziady noworoczne” („Wyrwicisy”) z Ciśca,
 • „Po kolędzie” ze Szczyrku,
 • „Z Gwiazdą” z Trzebuni,
 • „Z Gwiazdą” z Mszalnicy,
 • „Z Turoniem” z Sadku-Kostrzy,
 • „Z Turoniem” z Lubomierza,
 • „Z Turoniem” z Mszany Górnej,
 • „Herody” z Uszwi,
 • „Droby” z Rzepiennika Suchego,
 • „Z Gwiazdą” z Jurkowa,
 • „Z Gwiazdą” z Mordarki,
 • „Z Gwiazdą” ze Skrzydlnej.

Nagrody pieniężne dla laureatów pierwszych miejsc do kwoty 4 000 zł ufundowane zostały przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

– dwanaście równorzędnych drugich miejsc wraz ze Srebrnymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 800 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Z Dorotą” z Rudnika,
 • „Z Dorotą” z Zawoi,
 • „Z Turoniem” z Podegrodzia,
 • „Z Turoniem” z Lipnicy Wielkiej na Orawie,
 • „Z Gwiazdą” z Krasnego-Lasocic,
 • „Z Gwiazdą” ze Starej Wsi,
 • „Herody” z Piotrówki,
 • „Herody” z Brzuchani,
 • „Herody” z Owczar,
 • „Herody” z Zielonek,
 • „Kolędnicy” z Makowa Podhalańskiego,
 • „Dziady noworoczne” („Proćpok”) z Kamesznicy.

– czternaście równorzędnych trzecich miejsc wraz z Brązowymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po  500 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Z Kozą” z Łącka,
 • „Z Gwiazdą” z Łodygowic,
 • „Z Gwiazdą” z Suchej Beskidzkiej,
 • „Herody” z Szalowej,
 • „Z Turoniem” z Kamionki Wielkiej,
 • „Z Turoniem” z Łapsz Wyżnych,
 • „Droby” z Lipnicy Wielkiej (gm. Korzenna),
 • „Droby” z Gwoźdźca,
 • „Droby” z Mystkowa,
 • „Herody” z Zalasowej,
 • „Herody” z Tomaszowic,
 • „Z Turoniem” z Mszalnicy,
 • „Z Turoniem” z Kolbuszowej Górnej,
 • „Fedory” z Bukowiny Tatrzańskiej.

– osiem równorzędnych wyróżnień wraz z dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Pasterze” z Kornatki,
 • „Pasterze” z Koźlicy,
 • „Z Rajem” z Otfinowa,
 • „Herody” ze Śmigna,
 • „Herody” z Kobylanki,
 • „Herody” z Czajowic,
 • „Herody” z Sygontki,
 • „Z Gwiazdą” z Połomia Dużego.

Grupa kolędnicza „Herody” z Cielętnik przedstawiła program niezgodny z regulaminem konkursu, dlatego nie została sklasyfikowana. Jury przyznało jednak tej grupie pozaregulaminową nagrodę za próbę uwspółcześnienia narracji widowiska „Herody” w wysokości 300 zł, wraz z dyplomem uczestnictwa.

Góralski Karnawał kolejny raz potwierdza bardzo wysoki poziom wykonawczy biorących w nim udział grup kolędniczych. Cieszy nas pokazanie na scenie różnorakich form kolędowania wykonywanych w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym.

Prowadzone wcześniej terenowe eliminacje, często wielopoziomowe, a także spore doświadczenie sceniczne wielu występujących w Bukowinie Tatrzańskiej grup zapewniają widzom satysfakcję i radość,
a chwilami wzruszenie. Komisja zaś cieszy się, że z niemałym trudem musi oddzielać występy znakomite od bardzo dobrych.

Komisja dziękuje również wszystkim organizatorom i pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” na czele z jego Dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem – za ogromny wkład pracy
w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego konkursu, jak zwykle w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności sponsorom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu, oraz patronom medialnym.

Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom: Janinie Paluch-Wacław, Joannie Łapce, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi, za sprawne i dowcipne prowadzenie konkursu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Bukowina Tatrzańska, 16 lutego 2019 r.