46. Góralski Karnawał: Wyniki konkursu grup kolędniczych

46. Góralski Karnawał: Wyniki konkursu grup kolędniczych

Protokół
posiedzenia Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych,
który odbył się w dniach 8-10 lutego 2018 r.
w ramach 46. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

Komisja w składzie:
1. mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog
2. mgr Benedykt Kafel – etnograf
3. mgr Dorota Majerczyk – etnolog
4. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy

po obejrzeniu występów 50 grup kolędniczych – z województw małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego – oraz po ich gruntownej ocenie, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– nagrodę grand prix, Złotego Turonia, za wybitną prezentację, w postaci statuetki wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 200 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Herody” z Podegrodzia;

– jedenaście równorzędnych pierwszych miejsc wraz ze Złotymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 900 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Żywa szopka” z Sadku-Kostrzy,
 • „Trzo Króle” z Jaworzynki,
 • „Z Turoniem” z Tenczyna,
 • „Żywa szopka” ze Szczyrzyca,
 • „Z Turoniem” z Jurkowa,
 • „Z Gwiazdą” z Zalasowej,
 • „Z Turoniem” z Trzebuni,
 • „Z Rajem” z Zawoi,
 • „Z kolędą u stryka” ze Szczyrku,
 • „Herody” z Lubczy,
 • „Dziady noworoczne” z Suchego („Rozbójnicy”).

Nagrody pieniężne dla laureatów pierwszych miejsc do kwoty 4 000 zł ufundowane zostały przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

– szesnaście równorzędnych drugich miejsc wraz ze Srebrnymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 700 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Z szopką” z Lipnicy Wielkiej na Orawie,
 • „Z Konikiem” z Podegrodzia,
 • „Szopka lalkowa” z Podegrodzia,
 • „Droby” z Rzepiennika Suchego,
 • „Z Gwiazdą” ze Skrzydlnej,
 • „Herody” z Mszalnicy,
 • „Pasterze” z Mszalnicy,
 • „Z Gwiazdą” z Mystkowa,
 • „Z Kozą” z Gwoźdźca,
 • „Z Turoniem” z Juszczyna,
 • „Z Rajem i Herodami” z Giedlarowej,
 • „Szlachcice” z Suchego,
 • „Z Turoniem” ze Słopnic,
 • „Z Gwiazdą” z Kasiny Wielkiej,
 • „Herody” z Krasnego-Lasocic,
 • „Kolędnicy” z Wisły („Wańcy”);

– dziewiętnaście równorzędnych trzecich miejsc wraz z Brązowymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 400 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Z Turoniem” z Rzepiennika Suchego,
 • „Z Turoniem” z Uszwi,
 • „Z Turoniem” ze Śmigna,
 • „Trzej Królowie” z Ptaszkowej,
 • „Herody” z Brzuchani,
 • „Szopka lalkowa” z Dobczyc,
 • „Herody” z Osielca,
 • „Z Turoniem” z Lubnia,
 • „Herody” z Zabrnia,
 • „Z Gwiazdą” z Cieniawy,
 • „Z Turoniem” z Otfinowa,
 • „Herody” z Łazor,
 • „Szlachcice” z Pietraszki,
 • „Herody” z Marcinkowic,
 • „Z Gwiazdą” z Makowa Podhalańskiego,
 • „Fedory” z Poronina,
 • „Pasterze” z Burletki,
 • „Droby” z Krzemienicy,
 • „Gwiazdka” z Tuchlinka.

– trzy równorzędne wyróżnienia wraz z dyplomami otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Herody” z Trojanowic,
 • „Herody” z Czyżowic,
 • „Herody” z Sygontki.

Grupy kolędnicze biorące udział w 46. Góralskim Karnawale zaprezentowały po raz kolejny wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Wiele spośród grup występujących na scenie kultywuje tradycje kolędnicze w postaci autentycznej. Dwustopniowe eliminacje w województwie małopolskim (gminne oraz powiatowe lub regionalne), połączone z konsultacjami mają znaczący wpływ na wzrost poziomu wykonawczego.

Komisja dziękuje kolędnikom oraz opiekunom grup za przygotowanie widowisk, a także za coraz częstsze sięganie do odległej tradycji i przywoływanie na nowo zapoznanych form kolędowania (np. „Chodzenie z Rajem”).

Komisja dziękuje również wszystkim organizatorom i pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” na czele z jego Dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem – za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego konkursu, jak zwykle w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności sponsorom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu, oraz patronom medialnym.

Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom: Janinie Paluch-Wacław, Joannie Łapce, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi, za sprawne
i dowcipne prowadzenie konkursu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Bukowina Tatrzańska, 10 lutego 2018 r.