Regulamin – taniec zbójnicki

KONKURS TAŃCA ZBÓJNICKIEGO

 1. Konkurs ma na celu pokazanie jednego z najbardziej reprezentatywnych tańców regionów góralskich i różnic w jego interpretacji, wynikłych z tradycji poszczególnych regionów.
 2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły w składzie nie większym niż 10 osób oraz muzyka do 5 osób.
  Wiek uczestników – powyżej 16 lat.
 3. Członkowie zespołów powinni występować w tradycyjnych strojach swojego regionu, a nie w tzw. kostiumach zbójnickich (czapki zbójnickie, kolorowe koszule, wysokie buty „oficerki”
  itp.)
 4. Właściciel ciupagi odpowiada za jej stan techniczny. Ewentualne szkody powstałe w czasie występu z użyciem ciupagi obciążają jej użytkownika.
 5. Czas występu powinien wynosić nie więcej niż 12 minut.
 6. Poszczególne prezentacje będzie oceniać jury według kryteriów tańca solowego.
 7. Zespoły sklasyfikowane na trzech pierwszych miejscach otrzymają jako nagrody ciupagi góralskie:

  – I miejsce – Ciupaga Zbójnicka
  – II miejsce – Ciupaga Bacowska
  – III miejsce – Ciupaga Juhaska

  Laureatom Konkursu przyznawane są także nagrody pieniężne.