Regulamin – pary taneczne

POPIS PAR TANECZNYCH

 1. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział osoby powyżej 16 lat.
 2. Tancerze biorący udział w popisie par tanecznych i w konkursie tańca zbójnickiego powinni wystąpić na tle własnych muzyk regionalnych.
  Zespoły towarzyszące mogą zaprezentować śpiew grupowy – jednak nie więcej niż po jednej zwrotce – na rozpoczęcie i zakończenie występu.
 3. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział:

  – członkowie zespołów regionalnych – po dwie pary z każdej kategorii wiekowej;
  – pary indywidualne nie będące członkami zespołów, po uzgodnieniu z organizatorem;

 4. Czas występowania pary tanecznej nie powinien przekroczyć 6 minut.
 5. Pary taneczne występują w jednej z trzech kategorii wiekowych:
  I. 16 – 21 lat
  II. 22 – 40 lat
  III. powyżej 40 lat
  Kategoria wiekowa pary jest zależna od wieku partnera.
 6. W drugiej i trzeciej kategorii wiekowej od tancerzy oczekuje się wykonania co najmniej pięciu różnych kroków tanecznych.
 7. Ocena jury nastąpi według następujących kryteriów:
  – stopień wydobycia charakterystycznej obyczajowości tanecznej
  – kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
  – technika tańca
  – strój regionalny
  – ogólny wyraz artystyczny
 8. Najlepsze pary taneczne otrzymają wyróżnienia i dyplomy. Wszystkie pary taneczne otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się również wyróżnienia i dyplomy
  dla najlepszych tancerek.
 9. Nie dopuszcza się występów poza konkursem; tancerz i tancerka nie mogą wystąpić w konkursie po raz drugi, w przeciwnym wypadku ich prezentacje nie będą sklasyfikowane.