Regulamin – grupy kolędnicze

KONKURS GRUP KOLĘDNICZYCH

 1. W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z całej Polski, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.
 2. Grupy kolędnicze z poszczególnych województw muszą być typowane przez wojewódzkie lub regionalne ośrodki kultury w liczbie wyznaczonej przez organizatora. Grupy kolędnicze z województwa małopolskiego typowane są podczas przeglądów powiatowych lub rejonowych. Komisje Artystyczne lokalnych przeglądów kolędniczych nie mogą kwalifikować grup spoza zasięgu terytorialnego, jakim objęty jest przegląd. Wyjątek stanowią grupy przyjęte z terenów, gdzie brak jest takich przeglądów. Grupy te mogą być kwalifikowane nadprogramowo i nie wliczane są do limitu grup kolędniczych przysługującemu danemu przeglądowi. W przypadku jeżeli grupa nie może wziąć udziału na żadnym przeglądzie, zobowiązana jest przesłać celem kwalifikacji nagranie programu zgłoszonego do konkursu na wybranym nośniku (płyta DVD, pamięć przenośna lub podanie linku umożliwiającego obejrzenie całego widowiska za pośrednictwem Internetu) do dnia 13.01.2019 r. na adres Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej. Komisja powołana przez BCK dokona ich ostatecznej kwalifikacji.
 3. Prezentowany przez grupy program powinien odzwierciedlać tradycje kolędowania swojego regionu. W formule spotkań nie mieszczą się tzw. jasełka będące inscenizacją wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.
 4. W konkursie powinny zaprezentować się grupy, które kultywują swoje lokalne i regionalne tradycje kolędnicze (tradycyjne grupy kolędnicze były nieliczne, więc ich liczebność nie powinna przekraczać 10 osób, z wyjątkiem Herodów – 12 osób oraz grup plenerowych, których liczebność nie powinna przekroczyć 20 osób). W skład grupy kolędniczej nie wlicza się towarzyszących muzyków.
 5. Czas występu poszczególnych grup będzie rygorystycznie przestrzegany i nie może przekroczyć 10 minut. Wyjątek stanowią Herody i Szopka Lalkowa – do 20 minut.
 6. Grupy winny występować we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów. Jeżeli grupie towarzyszy kapela lub pojedynczy instrumentalista to powinna prezentować grę na tradycyjnych instrumentach (z wyłączeniem akordeonu).
 7. W grupach kolędniczych, zgodnie z tradycją, muszą występować wyłącznie mężczyźni, dotyczy to również towarzyszących muzyk, które nie muszą występować w tzw. „pełnym składzie”.
 8. W konkursie biorą udział dorosłe grupy kolędnicze, od 18 lat.
 9. Oceny prezentowanych przez grupy programów dokona jury – zgodnie z regulaminem. Jury może dokonać również wyboru najciekawszych postaci przeglądu oraz prezentowanych przez grupy najbardziej interesujących, autentycznych rekwizytów.
 10.  Główne nagrody dla laureatów:
 • grand prix – Złoty Turoń (statuetka)
 • I miejsce – Złota Rozeta Góralska
 • II miejsce – Srebrna Rozeta Góralska
 • III miejsce – Brązowa Rozeta Góralska

  Laureatom Konkursu przyznawane są także nagrody pieniężne