Sponsorzy

Dziękujemy za wsparcie 46. Karnawału Góralskiego wszystkim sponsorom. Poniżej zamieszczamy listę osób i instytucji, które przyczyniły się do tego, by Karnawał mógł być tak wyjątkowy.