Harmonogram występów – Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych

Kolejność prezentacji  zespołów ustalają konferansjerzy, po uprzedniej rejestracji w dniu występu.