Regulamin – pary taneczne

1. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział osoby powyżej 16 lat.

2. Tancerze biorący udział w popisie par tanecznych i w konkursie tańca zbójnickiego powinni wystąpić na tle własnych muzyk regionalnych. Zespoły towarzyszące mogą zaprezentować śpiew grupowy – jednak nie więcej niż po jednej zwrotce – na rozpoczęcie i zakończenie występu.

3. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział:

członkowie zespołów regionalnych – po dwie pary z każdej kategorii wiekowej;
pary indywidualne nie będące członkami zespołów, po uzgodnieniu z organizatorem;

4. Czas występowania pary tanecznej nie powinien przekroczyć 6 minut.

5. Pary taneczne występują w jednej z trzech kategorii wiekowych:

I. 16 – 21 lat
II. 22 – 40 lat
III. powyżej 40 lat
Kategoria wiekowa pary jest zależna od wieku partnera.

6. W drugiej i trzeciej kategorii wiekowej od tancerzy oczekuje się wykonania co najmniej pięciu różnych kroków tanecznych.

7. Ocena Jury nastąpi według następujących kryteriów:

stopień wydobycia charakterystycznej obyczajowości tanecznej
kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
technika tańca
strój regionalny
ogólny wyraz artystyczny

8. Najlepsze pary taneczne otrzymają wyróżnienia i dyplomy. Wszystkie pary taneczne otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się również wyróżnienia i dyplomy dla najlepszych tancerek.

9. Nie dopuszcza się występów poza konkursem; tancerz i tancerka nie mogą wystąpić w konkursie po raz drugi, w przeciwnym wypadku ich prezentacje nie będą sklasyfikowane.

Do pobrania

Karta Zgłoszenia, Oświadczenie